Tula : Student Attempts at IndigenousTagalog Poetry

Beverly W. Siy

DIONA

Ang diona ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng pitong pantig kada taludtod, tatlong taludtod kada saknong at may isahang tugmaan.

(Students were asked to write a diona about any Zambales product.)

Ang butil na kaysarap,
Parang gintong kumislap,
Katapat nito’y ulap.

-Darlene Mayo

O, manggang sakdal tamis,
Lipos ka ng pag-ibig
Ng bayan ng Zambales.

-Analyn Alegonza

Hugis-puso na prutas
Ang naghandog ng galak
Kay Mariang masipag.

-Rachel Ebuenga

Ako ang ibigin mo.
Tawag sa aki’y tubo.
Tamis ang handog sa ’yo.

-Jayson Merced

Mangga ng Zambaleña,
Tikman mo’t may halina
Ang tamis ng pagsinta.

-Debbie Villanueva

Balat na kulay-dilaw,
Kulay-berde pag hilaw,
Panlasa’y mapupukaw!

-Mary Cathlyn Orgen

Ang mangga dito sa ‘min:
Marami, nakabitin
At masarap kainin!

-Julie Anne Villanueva

Ang mangga ng Zambales,
Walang makatitiis
Dahil napakatamis.

-Kim Aquino


TANAGA

Ang tanaga ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng pitong pantig kada taludtod, apat na taludtod kada saknong na may isahang tugmaan.

(Students were asked to write a tanaga about love for country.)

Sa gubat na madawag,
Tala’y mababanaag.
Iyon ang tanging hangad
,Buhay ma’y igagawad.

-Bannie Pearl Mas

Tumayo ka nang tuwid,
Ang kamay ay sa dibdib.
Awitin, ating himig
Nang totoo sa tinig.

-Romualdo Verzosa, Jr.

Sa Muli Nating Pagkikita

Noong malayo ako,
Nasa kabilang dako,
Itong puso’t isip ko,
Bayan, para lang sa ’yo.

-Rachel Muyano

DALIT

Ang dalit ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng walong pantig kada taludtod, apat na taludtod kada saknong at may isahang tugmaan.

(No theme for dalit-writing exercise.)

Tindi ni Amang

Nag-aral siyang pilit
Nang karangala’y makamit.
Buong buhay s’yang nagtiis.
Makapagtapos ang nais.

Ang pera niya’y tinipid,
Sa guro ay di sumipsip.
Markang mataas, nakamit:
Tagumpay nga ang kapalit.

-Zoren Mercurio

MALAYANG TALUDTURAN

(Students were asked to write a poem using random words.)

Bata pa lamang siya nang landas niya’y lumihis.
Pumunta siya sa kung saan ang pook ay liblib
Ngunit ang saya’y napalitan ng ligalig.
Napagtanto niyang siya’y gipit na gipit.
Damit niya lamang ang kanyang kipkip,
Maging ang bulsa niya’y sadyang said.
Doon niya nalamang sa paglalayas pala’y pera ang salik.
-Bannie Pearl Mas

Pighati

Bakit sa biyaya, tila ako’y salat?
Mga problema’y tila apoy na naglalagablab.
Puro kabiguan ay siyang namalas.
Buhay ko ngayo’y saan sasadsad?
Para itong nalugmok sa mataas na pagkalaglag.
Sana’y matikman ang matamis na halakhak
Kahit puso’y tila nilaplap.

-Mary Grace Menor

Kawawang Magsasaka

May isang magsasakang sinamsam ang lupa niyang sakahan.
Sa kalooban niya, daig pa ang nasupalpal.
Kaya’t sa kanyang pagkaasar,
di na napigil ang kanyang galaw.
Wala siyang nagawa kundi gumapang
at naisip na lang: magpatiwakal sa tulay.

-MC Kenneth Abella

Write an original Tanaga, Diona or DalitInuulit

alon-along buhok
naturally curly hair

bata-bata
a bit younger

dahan-dahan
slowly

gutay-gutay
shredded/wrecked

halo-halo
mixed /dessert of mixed fruits on ice and milk

isa-isa
one by one

kanya-kanya
individualistic

laban-laban
opponents/against each other

maya-maya
later

oras-oras
every hour

palo-palo
a wooden paddle for washing clothes

sama-sama
together

usod-usod
move a little

yakap-yakap
hugging

What's In Your List?

Enter your E-mail Address
Enter your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you TAGALOG UPDATES.