Bakit Magsusulat
Why Write

Bakit magsusulat? Ano ang halaga ng pagsusulat? Ano ang mapapala ng manunulat kung halimbawa'y di naman gaanong pinahahalagahan ng kultura niya ang pagsusulat o ang mga manunulat?

Ano bang meron sa pagsusulat?

Sa isang banda, lumalalim ang pagkaalam natin sa katotohanan o sa mga pangyayari sa ating paligid sa pamamagitan ng pagsusulat. Kapag nagsusulat tayo ay nagkakaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa ating wika, at dahil dito ay napipilitan tayong mamili ng eksaktong salita na maghahayag ng mga katangian ng ating mundo at kapaligiran.

Pansinin ang mga salitang ginamit sa ibaba:

 • Si Ermita ay tapat na tagasunod ng Presidente.
 • Si Ermita ay masugid na tagasunod ng Presidente.
 • Si Ermita ay debotong tagasunod ng Presidente.
 • Si Ermita ay bulag na tagasunod ng Presidente.
 • Si Ermita ay sipsip sa Presidente.
 • Kapag nagsusulat ay napipilitan tayong mamili ng eksaktong salita upang maipahayag natin nang tamang-tama ang ating damdamin o kaisipan. Sa pagpili natin ay dinadagdagan natin ang laman ng baul ng ating wika at kultura.
 • Pagsusulat at Pag-iisip

  Sa pagsisikap nating makasulat gamit ang pinakatamang salita, nakakapag-isip din tayo nang tama tungkol sa bagay na ating sinusulat. Hindi ito katulad ng maiingay na debate, dahil kung maisusulat natin ang ating mga argumento mapapag-isipan natin ito nang husto. Ang lahat ng anggulo ng lohika nito ay mabibigyan natin ng pansin. Kapag nagsusulat tayo, kinakausap natin ang ating sarili habang naghahanap tayo ng mga pangungusap at salita na angkop na maglalarawan ng mga gusto nating sabihin.

  Pagsusulat at Pagkamulat Ukol sa Sarili

  Hindi lamang tayo natutulungan ng pagsusulat na makatuklas ng mga bagong kaisipan o ideya, kundi nakikilala rin natin ang ating sarili. Kapag pinanindigan natin ang isang ideya, isang pananaw, paniniwala, argumento, tumitibay ang pagkaunawa natin sa ating sarili. Habang nagsusulat tayo ay uunlad ang ating intelektwal na kakayahan. Bunga ng ating paninindigan sa isang isyu o pananaw - na lumilinaw kapag nag-iisip tayo at nagsusulat - ay lumalago din tayo bilang tao. Napupuwersa tayong magtalaga ng sarili sa isang paninidigan, paniniwala o pinahahalagahan kapag sinulat natin ang mga ito. 

  Sunod dito: Ang Layunin ng Manunulat (Halaw at malayang salin mula sa The Heath Handbook (c)1990 by DC Heath and Company)

  Para sa mga bagong manunulat

 • Spotlight
 • ideya - idea / thought 
 • pananaw - perspective/ point of view/ bias 
 • argumento/ pagbabalitaktakan - debate /argument / heated discussion/ debate
 • paninindigan - stand / belief / cause 
 • paniniwala - belief / faith /
 • Submit your Pinoy culture article.

  Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

  Please enter the word that you see below.