Malikhaing Pagsulat
Creative Writing

Malikhaing Pagsulat ba ikamo? Bakit magsusulat? May halaga pa ba ang pagsusulat? Anong mapapala ng manunulat kung halos wala o bahagya lamang ang pagpapahalaga ng kanyang kultura sa pagbabasa ng mga aklat?

Ano bang meron sa pagsusulat?

Sa pamamagitan ng pagsusulat ay mas lumalalim ang pagpapahalaga ng manunulat sa katotohanan ng mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Sa pagsusulat ay nagkakaroon siya ng malapit na kaugnayan sa kanyang wika, at dahil dito ay nagiging mapili siya para makamit ang pinaka-angkop na salita na maghahayag ng mga katangian ng mundong kanyang ginagalawan.

DALIT 100 NI OPENKAT

Are you a writer?

Come visit us.


Malikhaing Pagsulat at Pag-iisip

Sa paggamit ng pinakatamang salita ay dinadagdagan ng manunulat ang laman ng baul ng ating wika at kultura. Mas lumalalim ang mga kabuluhan at nagbubunsod ito ng patas na pagsasaalang-alang sa iba't ibang pananaw.

Ang pagsusulat ay hindi katulad ng pagiging bahagi ng isang maingay na debate dahil hindi palaging iginigiit ng manunulat ang "sa kanya", kundi ipinapahayag rin ang "sa iba". Habang sinusulat ang kanyang mga panayam ay namamalayan niya ang kanyang mga kahinaan. Maaari niyang bigyang-diin ang isa o ang lahat ng anggulo ng lohika, at malaya siyang gawin iyon, ngunit mas mahalagang mabantayan niya ang bunsod ng mga kaisipan. Kailangan ang palaging pagtataya sa mga sitwasyon habang inilalarawan sa pinaka-angkop na mga salita ang anumang gustong bigyang-diin o sabihin.

Malikhaing Pagsulat at Pagkamulat Ng Sarili

Bunga ng kanyang paninindigan sa isang isyu o pananaw - na lumilinaw habang iniisip niya ito at isinusulat, lumalalim ang pagtatalaga ng manunulat sa isang paninindigan, paniniwala o pagpapahalaga. Ang pagsusulat ay mainam na kausap sapagkat bukas ang malay nito sa lahat ng maihahatid ng wika at panahon na aktibong kinabibilangan at ginagalawan ng manunulat. Dahil palaging marami ang nakataya at delikadong magamit nang hindi tama ang mga salita, kahit kailan ay hindi pikit-mata ang pagsuong ng manunulat sa anumang larangan. Manapa, bukas ang kanyang diwa at mga pandama, at bagama't may pipiliin sa mga detalyeng mamamalas, ay walang detalyeng matatapon. Di magtatagal ay gagamitin niya ang mga ito sa ibang pagkakataon, upang magbukas ng bagong paghuhunos sa anumang bagong kamalayan.

Sunod dito: Ang Layunin ng Manunulat (Halaw at malayang salin mula sa The Heath Handbook (c)1990 by DC Heath and Company)

Para sa mga bagong manunulat

 • Spotlight
 • ideya - idea / thought 
 • pananaw - perspective/ point of view/ bias 
 • argumento/ pagbabalitaktakan - debate /argument / heated discussion/ debate
 • paninindigan - stand / belief / cause 
 • paniniwala - belief / faith /
 • Pagsasaling-wika

  Ang saling-wika sa pahinang ito ay patuloy na sumasailalim sa pamamatnugot at hindi dapat ituring na pinal na salin. Nais mo bang ibahagi ang sariling saling-wika?

  [ ? ]

  Tungkol sa nagsalin (opsyonal)

  Upang malagay ang iyong pangalan bilang tagapagsalin punan ang impormasyon sa ibaba

  (palayaw o buong pangalan)

  (Lungsod, Bayan, Probinsya, Bansa)

  Isumite ang iyong Kontribusyon

  •  mga gabay sa pagsusumite.


  (Maaari mong tingnan at i-edit sa sunod na pahina)