Tagalog Daily One Day at a Time [3]

Tagalog Daily One Day at a Time features poetry by Filipinos

TEXT

Pagal na pagal na sa pagkakakulong              Sa puting-puting papel                                      Na ayaw nang gawing tahanan

Nsaan k n?

Mas mabuti pang pilasin na lang              Ipadala sa ihip ng hangin                          Pahalikan sa alikabok

Mlapit k n b?

Anong pagkakaiba sa tinitipid                  Pinapakli-pakling pabalik-balik na patikim                         Na kailangang ipitin          sa takdang bilang?

BOSES

Ito ang tinig na hindi

bumubulong

tikom na bibig, lapnos na mapuputlang labi

malamlam na mga mata, puyat tila

may gamundong bigat

yayat at laglag

ang magaspang na balat humuhulagpos

ang laman sa mga braso na nagsisikap

maglahad ng papel

na may paunawa ukol

sa karamdaman.


Mayroon itong pangalan.

TULA

 

Hanggang tuhod

na ang palay.

Nang gumiway

kinatakutan

ang tag-ani –

ginintuan

kukupas ang parang

babagtasin

ang naigang linang

ng nawalay

na

talinghaga.

Workshop sa Pagsulat ng Tula

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.