Tagalog Daily: One Day at a Time

Tagalog Daily: One Day at a Time features one Filipino poem a day. 


OYAYI NI MARIA

Salin ng Mary’s Song, ni Luci Shaw

 

Oyaying karaniwan, gatas sa ‘king dibdib

ang nagpapainit sa munting bituin

hubad at mahimbing sa ‘king mga bisig

(tulog na… ikaw na nagbuhat pa sa malayo).

Ngayon, sa yakap ko, busog

maligaya ang katawan ng Diyos.

Tahimik na natutulog

siyang sinakbibi ng taglay na lakas

ang sandaigdigan. Nahihimlay siya

na ang pilik-mata’y di pa pumipikit

kahit na kailanman.

 

(Anong banayad ng kanyang paghilik

na para bang di siya humihinga.)

Minsa’y binulabog ng hininga niya

ang madilim na kailaliman

upang umusbong ang daigdig.

Dinuduyan ng huni ng ibon, bulong ng

dayami

Siya’y nanaginip

walang musikang naririnig

mula sa kanyang ibang daigdig.

Paghinga, bibig, teynga, mata

ay sa munting sanggol

gayong siya ay higit pa sa lahat ng langit

sa lahat ng araw.

 

Ninuno ng walang hanggan, ngayon

siya’y bata. Tulad ko

sumibol sa lupa, nakapako

sa mundo ng dalita, nakakulong

upang ako’y lumaya,

bulag sa aking sinapupunan

upang malaman kong nagwakas na

ang aking kadiliman, ipinanganak ko

upang ako’y muling isilang.

At upang mahayuma ang aking katauhan

kailangang Makita ko

na siya’y gutay-gutay.


Workshop sa Pagsulat ng Tula

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.