Tagalog Pang-abay (Adverb)
A Basic Listing

Tagalog pang-abay or adverb describes a verb (pandiwa), an adjective (pang-uri) or another adverb.

  Malawakang sinakop ng mga dayuhan ang bagong lupain. (literal word for word: widely conquered of the visitors the new land) "malawakan" (widely) is a pang-abay (adverb) because it describes an action word "sinakop" (conquered)

  Sadyang napakarami ng mga Pilipinong gustong magtrabaho sa ibang bansa. (literal word for word: Indeed, too many Filipinos want to work abroad "sadya" (truly) is a pang-abay (adverb) because it describes an adjective "napakarami" (too many)

Two groups of adverbs:

(1) adverbs that are "obligatory inserts" in the phrase where they belong 

(2) adverbs that can be moved in a sentence, that is, their position is  "not obligatory" and may be changed.

Examples of OBLIGATORY INSERTS:

  ba-indeed
  Napalitan ba ang hiniram na gown para sa santacruzan?

  kasi-because
  Nagalit kasi ang Reyna Elena sa mantsang nakita sa gown.

  kaya-possible
  Parating na kaya ang inutusang kumuha ng kapalit?

  na-already
  Nakapila na ang ibang Reyna sa parada ng Santacruzan.

  sana-could/if
  Magtagal pa sana bago magsimula dahil wala pa ang Reyna Elena.

  daw/raw-as said
  Nag-aaway na raw ang Reyna Elena at ang Eskorte dahil naiinip na ang bata.

  din/rin-also 
  Nakialam na rin ang Hermana Mayor ng prusisyon para lumamig ang mga ulo.

  naman-indeed
  Wala namang masabi ang mga nagmimiron.

  yata-seem
  Kaduda-duda yata ang pagkampi ng mayora sa Reyna Elena.

  pala-truly
  Ang alam pala ng lahat ay hindi naman ang hinihintay ang dapat na Reyna sa Santacruzang iyon.

  tuloy-therefore
  Nanggagalaiti tuloy ang iba na noon ay nakapila na sa ilalim ng init ng araw.

  nga-indeed
  Susugurin na nga sana ng mga tagabuhat ng Poon ang kinaroroonan ng Reyna para magmadali ito.

  lamang/lang-only
  Hindi man lamang daw magbigay pakundangan sa ibang kanina pang naghihintay.

  man-least
  Pero magmura man sila nang magmura ay ganoon pa rin ang sitwasyon.

  muna-for a while
  Kaya nagsi-uwi muna ang iba at nagpalamig ng ulo.

  pa-not yet
  Naghihintay pa rin sila hanggang ngayon.

Using Tagalog adverbs which are obligatory inserts in a translation will make the translation idiomatic and natural.They are especially useful when finding equivalents for verb tenses. But back translating sentences with these Tagalog adverbs can really be a challenge.

You might like these