TAGALOG TO ENGLISH NOTES : DYNAMIC EQUIVALENCE

Tagalog to English Notes focusing on some issues in dynamic equivalence principle of translation. Analyzes your text to extract an effective dynamic sense that will easily communicate.

Tagalog to English notes from source text

Sa masukal na lugar na iyon ay pilit n'yang ikinubli ang kanyang sarili. Panay ang kanyang paghingal akala mo'y mauubusan ng hangin. Wala ring tigil ang pagtulo ng kanyang pawis. Matinding takot at pagkabahala ang bumalot sa buo niyang katauhan. Litung-lito ang kanyang isip, 'di niya mawari kung ano ang susunod na gagawin. Nang maramdaman niyang tahimik na ang lugar ay napabuntong-hininga siya.

Nanginginig ang kanyang kamay habang pilit niyang dinukot ang sigarilyo sa suot na itim na jacket. Kinapa saglit ang bulsa ng pantalon at mayamaya'y nagsindi ng sigarilyo. Kahit napakabaho ng lugar ay hindi niya inalintana, batid niyang tambakan ng mga basura ang lugar. Panay ang paghitit at pagbuga niya ng sigarilyo, habang ang singaw na nanggagaling sa mga nabubulok na bagay ay nakikihalo sa usok. Walang tigil ang kanyang paglingon sa likuran, alalang-alala. Ilang saglit pa'y humupa ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Sa gano'ng sitwasyon, 'di niya mapigilang balikan ang kanyang nakaraan.

Tagalog to English Notes from Target Text

In that waste yard, he tried to hide himself. He was breathing hard and he felt as if he was running out of air. He was perspiring profusely. He was filled with terror and agony. Confused, he did not know what to do next. When he thought that the place was all silent, he felt a sigh of relief.

His hands were trembling when he tried to get his cigarette from the black jacket he was wearing. He felt for his match in his trouser pocket, and lighted his stick. He did not mind the bad smell of that place; he knew that it was a garbage dump. He puffed out smoke that melded with the smell of decay around him. He was too worried that he constantly looked behind him. After a while, his heartbeat became normal. In that situation, he could not help but remember his past. 


Tagalog to English Notes Focusing on Dynamic Equivalence


Waste-yard: this translation could not be realized until the whole of the text reveals the exact setting. In Tagalog, the words “masukal na lugar” alone can mean “a forest thick with bushes;” “a dark and messy place;” “an area that is filled with an assortment of objects that are not properly stacked or ordered…” etc. 

Filled with: something is lost in the translation because a literal word for word translation will not make the English sound natural: bumalot=wrapped; sa buo=the whole; niyang katauhan=his person. “Wrapped his whole being” the nearest word for word equivalent is not the best natural way to say it in the target language. 

Walang tigil ang kanyang paglingon sa likuran, alalang-alala: Inverted word order [and thus emphasis is affected] in English. “He was too worried that he constantly looked behind him.” 

Humupa ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib “his heartbeat became normal” can be considered a paraphrase because this translation assumes that he had an abnormal heartbeat at the start of this scene. Literally, this can be translated as: humupa=calmed down, pacified, quieted; ang mabilis na kabog=the fast beat; ng kanyang dibdib=of his heart [chest]. “The fast beating of his heart quieted down.” 

Tagalog to English Notes na Gusto Mong Ibahagi

You might like these