Mga Tulang Tagalog

Tulang Tagalog Features Tagalog Poetry by Contributors. These poems have English translations. Contributions are by Poets of different persuations. Poems are categorized by themes. Copyright for each poem belongs to the contributor.

Ang Malunggay Noon

Nilalagyan niya ng bawang

kaunting asin lamang, at wala ng iba.

Kapag inihain mamumula

ang pisngi ni Boyet sa bango ng sabaw

na kabilin-bilinan ay hihipan muna

bago hihigupin, gayunma’y mapapaso pa rin

dahil sa pagsuway – isang mangkok na pantighaw

sa kumukulong tiyan - dahan-dahan

ang pagkain, huwag ibubuhos sa kanin,

iwasang lumigwak sa dulang.

 

Ang malunggay noon sagana sa daan,

may pang-akit sa salat na paminggalan --

pipitasin lamang nang di magtitika

ang sariwang bungkos. Hanapin

huwag nang magpapaikot-ikot. Piliin

nang mainam ang luntian.  Iwasan

ang nagpapanggap na masarap - 

ngunit mula pamimitas hanggang sa pag-uwi --

laro ay habulan sa kapwa inutusan

uuwing marumi, lanta at sugatan.

 

Ang malunggay noon napapanaginipan --

umaabot ang tayog sa ulap.  Pinipintuho

ang sanga kung saan si Nanay nagpapahingalay,

inuugoy ng aliwalas ng paham na puno,

nag-aasam ng paypay ng dahon, paghamak

sa panlulumo, pagpitas sa kasanggang tangkay,

paghimay sa sustansya ng kasalatan --

mangyaring piliin lamang ang tamang lansangan --

Ang malunggay ngayon -- pantighaw

sa kalam ng hungkag na alam.

Mga Tula ng Pag-alala sa Nakaraan 

(Memory Poems)

Ang ating pagkatao at kung sino tayo sa ngayon ay hinuhulma ng mga ala-ala ng ating pamilya at pagkabata. Kagustuhan man natin o hindi, malaki ang naiiwan at naitatanim sa ating puso at isipan ng mga magulang at kapatid, kinalakhan, kapaligiran, at maging ng mga naging kaibigan. Para sa iba, ang pakikitungo sa pamilya ay isang abala at nakakaligtaang bigyan ng pansin. Gayunman, lilipas ang panahon at patuloy na magbabago ang mga paninindigan at basehan ng kilos at gawi, ngunit ang bahagi ng nakaraan sa paglago bilang tao ay hindi kailanman lubusang mapapawi.

Recent Articles

 1. We Value All Tagalog Experts Opinion. Post Your Article Here.

  Apr 24, 16 07:43 AM

  If you're looking for tagalog experts and consultants, read these pages.

  Read More

 2. The Filipino Film "Ploning"

  Mar 31, 16 04:10 AM

  The Filipino Film "Ploning" tackles themes about eternal peace and life after death, but in tones subtly engaging the audience using the panoramic views of Curon Palawan, Philippines

  Read More

 3. Tagalog Vocabulary Builder for Kids

  Jul 23, 15 03:25 AM

  Tagalog vocabulary can always be enhanced by translation. Some kid's games provide a fun exercise to build a Tagalog glossary.

  Read More