Ala-ala [Memories]

Features poetry by engtg.com contributors. These poems may be translated into English on this website. 

SANA [WISH]

Katiting na pagpansin

ibato mo sa akin

tiyak sasambutin

pagngiti aasamin

sabay ng panalangin

pupog na walang maliw

halik na kumikitil.

GAMOT [BALM]

Lumbay na inaawit

imno ng pagkainip

oras nang managinip

salakayin ang langit

sandata ang himig

haplos, yakap, at halik

pampaliksi ng pintig.

PAGKAIN [FOOD]

Iyakin ang panganay

lumiliyad sa lugaw

umiigtad sa bahaw

nagsusuka ng gulay

sinabawang malunggay

lumilikha ng ingay

patulugin sa am.

LANGIT [HEAVEN]

Pag-usapan ang init

sapat kapag lumapit

kulang kung tatagilid

husto kung may pag-ibig

yayakap sa ligalig

gagaling ang pasakit

nagagagap ang langit.

LINGGO [SUNDAY]

Puno ng pangangaral

sa lipunan ng banal

binabasang kalatas

sumusukat sa asal

hulma ng nakalipas

sinasadyang iwasiwas

tugon ay pagdarasal.

LANGOY [SAVED]

Pag-ihip ng habagat

kayumanggi ang dagat

isdang nabanaag

dumadagidagitab

kumuyapit sa bitag

laot ang humatak.

KATWIRAN [BECAUSE]

Tanong na sumasakal

anong kapalagayan

sukatan ng tagumpay

sagot na ibibigay

damdaming lalampasan

isang kailangan lang

ang akin lang na ikaw.

Have A Tanaga?

Do you have a Tanaga? Share it!