Tagalog Greetings for Everybody

How many Tagalog greetings should you master when you're in the Philippines, especially if you are in the Tagalog region (Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Greater Manila area, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, Mindoro and Palawan)? Following are some Tagalog greetings you may find useful. Remember that variations exist in different parts of the region. 

Casual greetings between strangers on the road

 • Magandang umaga po (Good morning)
 • Magandang gabi po (Good evening)
 • Magandang tanghali po (Good afternoon) [About lunchtime or near  lunchtime]
 • Magandang hapon po    (Good afternoon) [Nearing sunset or at sunset]

Polite answers to casual greetings

Magandang umaga po naman   (Good morning to you also) 

 • Magandang gabi din po sa inyo   (Good evening to you also)
 • Magandang tanghali din po   (Good afternoon to you also)
 • Magandang hapon po  (Good afternoon to you also)

Rhetorical questions 

These do not really require answers, but they are asked as a form of greeting.

 • San po kayo pupunta?   (Where are you going)
 • San po kayo galing?  (Where did you come from)
 • Sino pong kasama n'yo  (Who is with you)
 • Pa-saan ka?  (Where are you going) [dialect]
 • Pasa'n ka?  (Where are you going) [dialect/contraction]
 • 'San ang punta mo?  (Where are you going) [variation]   

Answers to Rhetorical questions 

These responses are often ambiguous

 • Diyan lang po  (There or to a place nearby)
 • Dine po (Here, or to a place nearer to the speaker)
 • Doon lang po (There, or to a place that isn't very far)
 • Pa-ilaya po   (Going north)
 • Pa-luwas po  (Going to the city)
 • Pa-ibaba po  (Going south)
 • Pa-ahon na po  (Going back to the province/or any place that is a non-city from the city/going up a mountain or a hill)
 • Paparoon po  (Over there)
 • Papunta po sa linang  (To the farm fields) Pa-linang po [contraction]
 • Pa-uwi na po  (Going home)
 • Pa-itaas po  (Going up)
 • Pababa na po  (Going down)
 • Pa-labak po  (Going to the valley)
 • Pa-laot na po   (Going to the sea)

Tagalog greetings about the state of health;

the past, present, and future state of life

ANG KALUSUGAN AY KAYAMANAN Huwag aksayahin ang iyong oras sa mga bagay na walang katuturan. Hindi tulad ng kabuteng tuwing tag-ulan lamang nakapagdiriwang, ikaw ay pinagkalooban ng maraming pagkakataon para mabuhay nang puspusan. Posible lamang ito kung ikaw ay malusog, walang sakit, at may kapayapaan.

 • Kamusta ka (Hi, how are you)
 • Mabuti naman  (I'm fine thank you) Mabuti po naman  
 • Heto....  (Well, fine I guess)
 • Mabuti-buti naman  (Somewhat fine)
 • Mabuting-mabuti naman  (Very fine)
 • Okey lang  (I'm ok)

Other polite expressions

 • Makikiraan po (May I pass or Please let me pass)
 • Makikisuyo nga po   (Will you please [pass] ...sometimes "will you please [add the action])"
 • Salamat po    (Thank you)
 • Salamat po nang marami    (Thank you very much)
 • Maraming-maraming salamat po   (Thank you very very much)
 • Paki (Please) [paki plus a base verb]
 • Paki-lagay (Please put)  
 • Paki-punasan (Please wipe) pa-punas naman [variation/contraction]
 • Paki-dala (Please bring)
 • Pa-usod nga po (Please move a little) [dialect] Pa-isod nga po [variation]
 • Mangyari lamang (Please) [formal] Mangyari lamang na punan ang mga patlang-literal: please fill in the blanks

In correspondence

 • Dear [name] [used often]
 • Mahal kong or Minamahal kong[name] (To the one I love) [literal, formal and literary] Mahal naming [plural-corporate, polite]
 • Sumasainyo (Yours truly)
 • Nagmamahal (Love)

Invitations

 • Bumisita naman kayo dito (Come visit us here)
 • Bisitahin n'yo naman kami (Come visit us)
 • Pumunta naman kayo sa 'min (Come to our house/place)
 • Kain na po kayo (Come eat with us)

Possible answers to invitations

 • Titingnan ko (I'll see) [non-committal]
 • Bahala na (come what may) [near equivalent, If God wills it]
 • Sige (Okey)
 • Sige po, busog pa po ako (I'll pass, I'm full)


See How Tinkerer tinkered with Tagalog greetings