Technical Tagalog
from Field Experts

To ensure that Technical Tagalog more accurately grasps the meaning of the original technical English text, part of the translator's SOP is a consultation with a practitioner in that technical field before and after the translation. Below is an example of adjustments in translation after such consultation: 

BEFORE

with questions to electrical engineer

AFTER

In consultation with an electrical engineer

MGA SOLIDONG STATE RELAY
1 Ipinakikita sa Figure 2 (A) ang isang tipo ng solidong state relay. Pansinin ang istandard na simbolo ng elektrikal na mga kontrol. Makikita rito kung alin ang mga terminal na pinagkakabitan. (connecting terminals?)
2 Sa tamang boltahe, ang mga pagkakakawad (connections?) ay katulad sa mga relay na elektromagnetik. Kung ihahambing sa relay na elektromagnetik, ang solidong state relay ay walang coil o mga kontak at nangangailangan lamang ng mababang boltahe at kuryente (minimum values of voltage and current?) para maibukas at maisara (to turn it on and off?)
3 Para mai-switch, nakadepende ang solidong state-relay sa mga kasangkapang elektronik katulad ng mga transistor, at mga rectifier na kinokontrol ng silicon (SCR).
MGA SOLIDONG STATE RELAY
1 Ipinakikita sa Figure 2 (A) ang isang uri ng solidong state relay. Pansinin ang istandard na simbolo ng elektrikal na mga kontrol. Makikita rito kung alin ang mga terminal na pinagkakabitan.
2 Sa tamang boltahe, ang mga koneksyon ay katulad sa mga relay na elektromagnetik. Kung ihahambing sa relay na elektromagnetik, ang solidong state relay ay walang coil o mga kontak at nangangailangan lamang ng mababang boltahe at amperahe para maibukas at maisara.
3 Para mai-switch, nakadepende ang solidong state-relay sa mga kasangkapang elektronik katulad ng mga transistor, at mga rektifayer na kinokontrol ng silikon (SCR).
MGA RELAY NA THERMOSTAT (Thermostat relays?)
1 Ang mga relay na thermostat ay ginagamit kasama ng thermostat control na may tatlong kawad, at yung tipong nagsusukat, o ng iba pang pilot control na may mga mababagal na elemento, na siyang kumokontak para sa parehong sarado at bukas na posisyon ng relay. (used with three-wire, gauge-type, thermostat controls or other pilot controls having a slowly moving element which makes a contact for both the closed and open positions of the relay.)
2 Ang mga kontak ng kasangkapan para sa thermostat kontrol ay karaniwang hindi nakakakaya ng takbo ng kuryente papunta sa istarter coil kaya kailangang gamitan ng thermostat relay sa pagitan ng kontrol ng thermostat at ng istarter. (The contacts of a thermostat control device usually cannot handle the current to a starter coil therefore a thermostat relay must be used between the thermostat control and the starter.)
3 Kapag ang gumagalaw na elemento ng kontrol ng thermostat ay (touches the closed contact?) napadiit sa kontak na nakasara, nagsasara ang relay at nananatili sa posisyong ito sa pamamagitan ng (maintaining contact?) patuloy na pagkakakontak. Kapag ang gumagalaw na elemento ay nadiit (touches?) sa bukas na contak, lalampasan ng takbo ng kuryente ang coil na nagpapagana (bypasses the operating coil?), papunta sa isang maliit na resistor at dahil dito’y bubukas ang relay. Karaniwang kasama na ang resistor sa pagkagawa ng relay (built in?), at pinipigilan nito ang isang short circuit.
4 Kinakilangang hindi magpatung-patong (overlap?) ang mga kontak ng thermostat o masyadong magkakadikit (adjusted too closely to one another?) dahil baka ang maging resulta nito ay pagkasunog ng yunit para sa resistans. (resistance unit being burned out?) Mabuti rin na paghambingin ang mabilis na pagtakbo ng kuryente sa relay (inrush current of the relay?) sa sukat ng kuryente sa thermostat.
MGA RELAY NA TERMOSTAT
1 Ang mga relay na termostat ay ginagamit kasama ng termostat kontrol na ang uri ay may tatlong kawad at gauge, o kasama ng iba pang pilot kontrol na may mga mababagal na elemento, na gumagawa ng kontak para sa parehong sarado at bukas na posisyon ng relay.
2 Ang mga kontak ng kasangkapan para sa termostat kontrol ay karaniwang hindi nakakakaya ng amperahe papunta sa istarter coil kaya kailangang gamitan ng termostat relay sa pagitan ng kontrol ng termostat at ng istarter.
3 Kapag ang gumagalaw na elemento ng kontrol ng termostat ay lumapat sa kontak na nakasara sasara ang relay at nananatili sa posisyong ito . Kapag ang gumagalaw na elemento ay lumapat sa bukas na kontak, iiwas ng takbo ang kuryente sa opereyting coil, papunta sa isang maliit na resistor at dahil dito’y bubukas ang relay. Karaniwang kasama na ang resistor sa pagkagawa ng relay, at nagsisilbi itong fuse kung magkaka- short circuit.
4 Kinakilangang hindi magpatong ang mga kontak ng termostat o masyadong magkadikit upang di masunog ang nakakabit na resistor. Mabuti rin na paghambingin ang pinakamataas na kuryenteng papasok sa relay sa amperahe ng thermostat.
MGA KONTAKTORS
1 Ang mga magnetic na kontaktor ay mga switch na gumagana sa pamamagitan ng electromagnet na nagtatakda ng isang ligtas at kumbinyenteng paraan sa pagkukunekta at pagpuputol ng mga sangang sirkito. (connecting and interrupting branch circuits?)
2 Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng kontaktor at ng istarter ng motor ay ito: sa loob ng kontaktor ay walang relay para sa overload. (kontaktor does not contain overload relays?) Ang mga kontaktor ay ginagamit na kakombinasyon ng mga kasangkapan para sa pilot control upang i-switch ang mga load para sa pagpapailaw at pagpapainit, (to switch lighting and heating loads?) at kontrolin ang mga motor na ac (ac motors?) sa mga kaso kung saan ang proteksyon para sa overload ay nakahiwalay. (provided separately?)
3 Ang mas malalaking kontaktor ay ginagamit bilang remote kontrol sa isang sirkitong may kataasan ang kuryente kapag masyadong mahal kung patatakbuhin ang mga nagbibigay ng kuryente sa mga malalayong lokasyon na kinaroroonan ng kontrol. (where it is too expensive to run the power leads to the remote controlling location.?)
4 Ang fleksibilidad na ito ay isa sa mga pinaka-adbentahe ng kontrol na elektromagnetiko sa control na manwal. Ang mga pilot devices tulad ng mga pinipindot na buton, mga switch na nakalutang, (float switch?) mga switch na may presyur, (pressure switch) mga switch na may limit (limit switch?), at mga termostat (thermostat) ay inilalaan upang paganahin ang mga kontaktor (operate the kontaktors?)
MGA KONTAKTOR
1 Ang mga kontaktor na magnetiko ay mga switch na gumagana sa pamamagitan ng elektromagnet na nagtatakda ng isang ligtas at kumbinyenteng paraan sa pagkukunekta at pagpuputol ng mga sanga ng sirkito.
2 Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng kontaktor at ng istarter ng motor ay ito: sa loob ng kontaktor ay walang relay para sa overload. Ang mga kontaktor ay ginagamit na kakombinasyon ng kasangkapang pilot kontrol, upang i-switch ang mga load na nagpapailaw at nagpapainit, at kontrolin ang mga motor na de kuryente sa mga kaso kung saan ang proteksyon para sa overload ay nakahiwalay.
3 Ang malalaking kontaktor ay ginagamit na remote kontrol sa sirkitong matataas ang amperahe upang kontrolin ang motor na may malalayong kinaroroonan at masyadong mahal kung maglalagay ng mga linya papunta sa nasabing motor.
4 Ang fleksibilidad na ito ay isa sa mga pinaka-adbentahe ng kontrol na elektromagnetiko sa kontrol na manwal. Ang mga pilot device tulad ng mga pinipindot na buton, mga switch na nakalutang, (float switch) mga switch na may presyur, (pressure switch) mga switch na may limit (limit switch), at mga termostat (thermostat) ay ginagamit upang paganahin ang mga kontaktor.