Chat with me and Text, Text, Text

Chat with Me and Text, text, text
Chat with me but make sure you understand the short cuts. Tagalog has entered the realm of "text." When Filipinos chat, expect the codes. Sometimes, we get requests to translate not Tagalog per se, but the text codes. Some examples:

Text message punta k d2 agad kc alis me may pu2nthn lang kaya dlian mo.

Tagalog Pumunta ka dito agad kasi aalis ako. May pupuntahan lang [ako] kaya dalian mo.

Translation Come here immediately because I'm going out. I have to go to some place so please hurry.

Text: san n kau?

Tagalog: Nasaan na kayo?

Translation: Where are you now?

Text: nagma2dli kc ky d nkpagbhs ng maayos

Tagalog: Nagmamadali kasi kaya di nakapagbihis nang maayos

English: He was in such a hurry that he wasn't able to put the proper clothes on.

Most of these are regulars, me for ko or ako, (I, myself, mine)

u (you) for any Tagalog word ending in the same sound

2 (two)- example-22loy (two-two-loy)

or if Tagalog syllabication will be repeated example nandi22 (nandidi-two)

consonant without accompanying vowel letter - example - for the word kasi (because), it's always kc - pronounced cu (as in cut)then c (see) kuh-cee.

There are plenty of other examples. The rule in transcription of Tagalog expressions into text messages is always "Kung anong bigkas, siyang sulat" [write as spoken - or transliterate]

chat with me on your thoughts below

TATLONG KASALANAN SA PAGSASALIN

Maliit na kasalanan Mga pagkakamali dahil sa kakulangan sa kaalaman, o kaalaman na ayon sa mali o kaduda-dudang sanggunian. Errors due to lack of knowledge or skill or knowledge is based on a wrong source.

Malaking kasalanan Mga pag-iwas sa mga salita at pangungusap na nahirapang isalin at hindi na pinaghirapang alamin o pag-aralan – iniwasan na lamang o nilaktawan. Tinatanggap na lamang ang pagkamaang ng diksyunaryo, na nang kanyang konsultahin, ay patlang ang binigay na katumbas. Errors because of a deliberate avoidance of difficult texts and simply escaping or leaving them untranslated. Or just copying dictionary meaning without interrogating context or nuance.

Walang kapatawarang kasalanan Pagsasalin na puspusan at walang pagtitikang sumamba sa hinihingi ng umiiral na panlasa ng publiko. Pinagaganda, pinapapangit, depende sa layunin ng ibig magparating ng mensaheng labas na sa kabuluhang orihinal na inilatag ng wikang pinagmumulan.  Kung krimen ang plagiarismo, ito rin, dahil pambabastos, ay dapat na parusahan. Unforgiveable error - translation based on what the public wants wihout due consideration of the source's intention.

“Upang hindi magkasala ng alinman sa tatlong ito, kailangan ng tagapagsalin ang mga sumusunod: To avoid these errors

1.      “Una, ang kakayahan niya bilang tagapagsalin ay dapat na humigit-kumulang na katumbas ng kakayahan ng awtor o manunulat na kanyang sinasalin. Translator must be as skilled as the author of the source in text decoding and interpretation.

2.      “Pangalawa, kilalang-kilala niya ang dalawang pangkat ng wika, at lubusang nakakakilala ng lahat ng detalye na may kinalaman sa pamamaraan at kinagagawian ng sinasalin pagdating sa wikang ginagamit: kasama rito ang paggamit ng wika sa lipunang ginagalawan sa akda, mga uso, mga kasaysayan, mga kawing sa ibang panahon. Translator must be fluent in both languages, and diligent in studying or responding to whatever comes as novel or inacessible.

3.      “Pangatlo – may henyo at lubos ang kaalaman, kailangan ng tagapagsalin ng kaloob ng panggagaya, at dapat na makaarte siya sa salin nang katulad na katulad ng awtor sa sinasalin, dahil pipilitin niyang gayahin nang lubos ang mga pananalita, paggalaw, pagdiskarte at pag-iisip ng manunulat. Translator must be creative, but always objective, should not cater to public opinion to flatten expectations, but to maintain the author's intent as much as possible.

Malayang salin mula sa akda ni Nabokov na“The Art of Translation“, 1941

Let's chat about English to Tagalog translation.

May o Mayroon?

Please enter the word that you see below.