English to Tagalog Phrases
Isalin mo nga

Palaging Itinatanong

Pang ilang presidente ng Pilipinas si Erap?

Anong Tagalog sa "Welcome"?

  Mabuhay! 
  Tuloy po kayo.


Anong Tagalog sa "available?"

  Drugs are available over the counter. 
  Mabibili ang mga gamot nang walang reseta.

  I am available to help you.
  May panahon ako (Naririto ako) para tulungan ka.

  How available is the information regarding the spy's location?
  Gaano kadali (o gaano kahirap) makuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng tiktik?

  The ingredients are available in my kitchen.
  May mga panlahok ako sa aking kusina.

  Now available in major outlets!
  Mabibili na ngayon sa malalaking tindahan!


May tanong ka pa ba? Do you have other questions?
 

Problemang "before" at "after" 
(Problems about "bago" and "pagkatapos")

Pagkatapos ng operasyon (right after surgery)
Pagkatapos na pagkatapos ng operasyon (immediately after surgery)
Matapos ang operasyon (When surgery is finished/done)

Pagkatapos na pagkatapos ng operasyon iuuwi namin siya sa probinsiya. 
Immediately right after surgery, we'll take him home to the province.

Bago operahin (before surgery was performed)
Bagong opera (just went through surgery)
Babagong naoopera (just recently went through surgery)

Bago siya operahan palaging masakit ang kanyang kanang braso.
Before her surgery her right arm was always in pain.

Bago siya inopera palaging nananakit ang kanyang kanang braso.
Before her surgery her right arm was always in pain.

TRANSLATE THE WORD OR PHRASE BELOWA.Word.A.Day:


laissez-faire
from Wordsmith.org

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.