Free Editing of  English to Tagalog Reports (also Tagalog to English)

Wordhouse offers free editing of translations only from English to Tagalog reports and thesis (also Tagalog to English) up to a maximum of 1500 words. Please note that this is for high school and college students. Otherwise, our minimum charge apply.

We require the following so we can respond fast to your request:

1 Well-written source text pasted on the box below. Any wrong grammar or spelling error on the source text can be ground for rejection.

2 Your translation (no missing texts) below the source language.

3 Your real name and an accessible email.

4 Your main reason for asking us to edit your translation.

5 Your deadline (minimum of one week and maximum of two weeks from the date of posting)

6 Your course and the name of your school.

For additional help on the editing of your translation of English to Tagalog reports, consult our guide for checking translations.

See Other Wordhouse Services

You might like these

Pagsasaling-wika

Ang saling-wika sa pahinang ito ay patuloy na sumasailalim sa pamamatnugot at hindi dapat ituring na pinal na salin. Nais mo bang ibahagi ang sariling saling-wika?

[ ? ]

Tungkol sa nagsalin (opsyonal)

Upang malagay ang iyong pangalan bilang tagapagsalin punan ang impormasyon sa ibaba

(palayaw o buong pangalan)

(Lungsod, Bayan, Probinsya, Bansa)

Isumite ang iyong Kontribusyon

  •  mga gabay sa pagsusumite.


(Maaari mong tingnan at i-edit sa sunod na pahina)