English to Tagalog TEP : Translation, Editing, Proofreading

English to Tagalog TEP or Translation, Editing, and Proofreading services by the Wordhouse Team eliminates worries about immediate availability of linguists who may not even want to accept proofreading and editing jobs.

Once you send your documents for Tagalog TEP assessment, we do the following:

1 Send you a quick checklist of preferences as to style and degree of readability.
2 Assign the language pair to a team of three. One of them is the translation manager, who also acts as Editor. The other one is the Forward Translator and the last one is the Proofreader.
3 Wordhouse provides the team with a checklist for all jobs to ensure consistency.
4 Wordhouse provides you with the email of the Translation Manager whom you can contact directly.
5 Wordhouse sends you a form CV of the team for your present and future reference.
6 Wordhouse delivers the translated, edited and proofed documents on deadline.
7 Team for TEP will be on call right after delivery in case you have questions.

We work using WORDFAST
We have a special price for bulk assessments.

Thank you for giving us the chance to serve you.

Tagalog TEP issues regarding proofreading

Pagsasaling-wika

Ang saling-wika sa pahinang ito ay patuloy na sumasailalim sa pamamatnugot at hindi dapat ituring na pinal na salin. Nais mo bang ibahagi ang sariling saling-wika?

[ ? ]

Tungkol sa nagsalin (opsyonal)

Upang malagay ang iyong pangalan bilang tagapagsalin punan ang impormasyon sa ibaba

(palayaw o buong pangalan)

(Lungsod, Bayan, Probinsya, Bansa)

Isumite ang iyong Kontribusyon

  •  mga gabay sa pagsusumite.


(Maaari mong tingnan at i-edit sa sunod na pahina)