Tagalog to English Literary 
Evaluation of Sample Translation

Below is a sample Tagalog to English Literary piece that can serve as a query model for your own translation. See what translation guidelines you can apply even for Tagalog to English Literary pieces. 

Ang Huli
(Salin ng unang dalawang talata ng The Catch ni Nadine Gordimer)

Dumadaan sa tapat nila tuwing umaga ang payat at matitipuno niyang binti, habang sila’y nakahiga, walang ginagawa, sa matigas at makintab na buhangin. Masaya silang nakahilata roon, nagpapasalamat na dinala sila ng agos palabas sa nakasasakal at nakakahilong siyudad, ngunit dahil sanay silang magsabi ng oras ayon sa tugon ng kanilang sistema sa iba’t ibang tensyon sa lungsod – iyakan ng mga bata sa katabing apartment, ugong ng malalaking trak, kalampagan ng bisikleta sa umaga, agit-it ng mga gulong sa kalsada, sagitsit ng mantika sa kawali, at sa mala-insektong ugong ng sabay-sabay na pag-uusap, paglalakad, at pagkakamayaw ng mga kumakain sa tanghali – pakiramdam nila’y parang hindi tumatakbo ang oras sa payapang dalampasigang sa alon lamang nakikinig. Gustuhin man nilang magsaya, dahil sa inip ay hinahanap-hanap ng kanilang katawan ang mga nakasanayan. Kung kaya ang papalapit nang papalapit na lapat ng mga yapak sa buhangin, ang paghingal dahil sa init ng lalaking nakasuot ng pantalong kupas at nakatupi, ang pagdaan nito sa kanilang may ulunan hanggang sa makalayo ito sa dalampasigan at mabuo sa kanilang paningin – ang pagdaraan ng mangingisdang Indian na ito ay nakawilihan na nilang abangan. Dahil sa kanyang pag-alis at pagdating nahahati-hati ang umaga sa tatlong panahon; ang maaga at maikling oras bago siya dumaan, ang oras na siya’y dumadaan, at ang mahaba at mainit na katanghaliang sumusunod kapag siya’y nakaalis na. At makalipas ang ilang araw, bumati na siya ng magandang umaga, at pagtingin nila sa kanya’y napuna nilang mahaba ang kanyang mukha at malapad ang kanyang makintab at maitim na noo. Bumabalot sa kanyang anit ang kulot na kulot na buhok na lalo pang binigyang-buhay ng matitingkad na uban. Matangos ang kanyang ilong na may kurba – ang ganitong ilong ay nakakainggit na sa mga Indian lamang ipinagkaloob. Maiitim ang kanyang mga mata, at bahagyang namula sa tama ng araw. Maluwang ang kanyang bibig at sa matipuno niyang pagngiti ay lumalabas ang ngipin niyang walang sira at ulos-ulos, na bahagyang nakaungos tulad ng ngiping pangkagat ng ilang hayop. Ngunit makikilala na nila siya sa kanyang mga binti, sa maitim at magaspang niyang talampakan kung saan ang hinlalaki’y may itim na balahibo, sa matigas at mahabang lulod na balot ng makintab na balat, sa hila ng litid sa kanyang bukong-bukong sa paa, na katulad ng paghigit at paghapit ng lubid sa mga layag ng barko.


The Catch (first two paragraphs)


Nadine Gordimer

His thin strong bony legs passed by at eye level every morning as they lay, stranded on the hard smooth sand. Washed up thankfully out of the swirl and buffet of the city, they were happy to lie there, but because they were accustomed to telling the time by their nerve’s response to the different tensions of the city – children crying in flats, lorries going heavily and bicycles jangling for early morning, skid of tyres, sound of frying and the human insect noise of thousands talking and walking and eating at midday – the tensionless shore keyed only to the tide gave them a sense of timelessness that, however much they rejoiced mentally, troubled their habit-impressed bodies with a lack of pressure. So the sound of his feet, thudding nearer over the sand, passing their heads with the deep sound of a man breathing in the heat above the rolled up, faded trousers, passing away up the beach and shrinking into the figure of an Indian fisherman, began to be something to be waited for. His coming and going divided the morning into three; the short early time before he passed, the time when he was actually passing, and the largish chunk of warm midday that followed when he had gone. After a few days, he began to sasy good morning, and looking up they found his face, a long head with a shining dark dome surrounded with curly hair given a stronger liveliness by the sharp coarse strokes of grey hairs, the beautiful carved nose handed out so impartially to Indians, dark eyes slightly blood-shot from the sun, a wide muscular mouth smiling on strong uneven teeth that projected slightly like the good useful teeth of an animal. But it was by his legs they would have known him; the dark, dull skinned feet with the few black hairs on the big toe, the long hard shaft of the shin tightly covered with smooth shining skin, the pull of the tendons at his ankle like the taut ropes that control the sails of a ship.

Avail of a free editing of your Tagalog to English literary translation.